Personvern

PERSONVERNERKLÆRING

Hvilke personopplysningar vi samlar inn.....


Hvilke personopplysningar vi samlar inn og kvifor vi samlar dei inn.

Vi benytter oss av kontaktskjema ved timebestilling for at du som besøkende skal kunne bestille tenester frå oss. Kontaktskjema etterspør ditt navn, telefonnummer og bilnummer. Denne informasjonen brukar vi for å kontakte deg ved behov.

Det kan og ved anna kontakt, fks. telefonkontakt, bli registrert informasjon om deg tilsvarande det som er nevnt under kontaktskjema. I nokre tilfelle vert og e-post adresse og postadresse registrert. Kjøper du varer eller tenester hjå oss vert kjøpsinformasjon lagra.

Informasjonen vert lagra i vår database på ubestemt tid, med mindre du etterspør at denne informasjonen slettes frå våre system. Ved å fylle ut kontaktskjema hjå oss, eller kontakter oss på anna måte samtykker du til at vi kan kontakte deg i kommersiell sammenheng.

Vi deler personopplysningar med selskap som leverer tekniske og administrative tenester til oss, slik som IT-leverandører. Vi har avtaler med desse for å sikre ditt personvern.

Har du registrert personopplysningar på denne nettstaden, kan du be om å få en utlevert det vi har lagra om deg. Dette omfatter alle data du har gitt oss. Du kan og be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikkje opplysningar vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige grunnar.

Denne personvernerklæringa vil verte oppdatert frå tid til anna. Du vil alltid finne siste verjon på våre nettsider.Print artikkel Skriv ut artikkelen